Triatlon

                         

VEĽKÉ ÚĽANY       LAWI SLOVENSKO

 

VEĽKOÚĽANSKÝ TRIATLON – ČIERNY BROD , 3. ročník

                                                          6. jún 2020

 

Šprint triatlon (0,75 – 20 – 5 km) – Slovenský pohár
Starší žiaci (0,35 – 10 – 2 km) – Slovenský pohár
Mladší žiaci (0,2 – 6 – 1 km) – Slovenský pohár
Nádeje A (0,1 – 3 – 0,5 km) – Slovenský pohár
Nádeje B (0,05 – 1 – 0,25 km) – Slovenský pohár
Nádeje C (0,025 – 0,5 – 0,12 km)
Hobby (open) triatlon (0,35 – 10 – 2 km)                

 

Organizátor 
Lawi Slovensko, Obecný úrad Veľké Úľany, Aquarea Čierna Voda z poverenia Slovenskej triatlonovej únie
Organizačný výbor
Ing. František Gőgh – starosta obce Veľké Úľany
Mgr. Zuzana Csadyová – starostka obce Čierna Voda
Ing. Pavel Nagy – starosta obce Čierny Brod                                       
Ing. Monika Kobzová – AQUArea Čierna Voda   
Lawi Slovensko

 

Miesto
Areál športu a relaxu AQUArea Čierna Voda (medzi obcami Veľké Úľany – Nové Osady a Čierna Voda)  

 

Dátum:    6. jún 2020

 

Súťažný výbor

Mgr. Gabriel Suchý – riaditeľ pretekov
Anikó Ozoráková – hlavný rozhodca
Jan Rudolphi – technický delegát
Miroslava Ozoráková – rozhodca  
Hlavný usporiadateľ:          Mgr. Gabriel Suchý
Bezpečnostný manažér:     Mgr. Andrea Suchá

 

Informácie a kontakt: Mgr. Andrea Suchá, tel. 0903 529 475, www.lawi.sk, lawi@lawi.sk

 

Kategórie a objemy  
Šprint triatlon (0,75 – 20 – 5 km):
Muži (absol. por.) 2004 a starší                Ženy (absol. por.) 2004 a staršie
AGm 20-29     2000 - 1991                       AGž 20-29       2000 - 1991
AGm 30-34     1990 - 1986                       AGž 30-39       1990 - 1981
AGm 35-39     1985 - 1981                        AGž 40-49       1980 - 1971
AGm 40-44     1980 - 1976                       AGž 50+           1970 a staršie
AGm 45-49     1975 - 1971
AGm 50-54     1970 - 1966
AGm 55-59     1965 - 1961
AGm 60+        1960 a starší
 
Dorastenky/-ci      2003 - 2004                                            
Juniorky/-i             2001 - 2002
                                            
Dievčatá/chlapci
Nádeje C         2013 a mladší
Nádeje B         2011 - 2012 
Nádeje A         2009 - 2010
Mladší žiaci     2007 - 2008
Starší žiaci      2005 - 2006
Hobby (open) triatlon (0,35 – 10 – 2 km) Muži / ženy bez rozdielu veku (2006 a starší)    

 

Trate

 Plávanie: štrkové jazero AQUArea

šprint 2 x 375 m okruh (resp. 1 x 750 m okruh), hobby (open) a starší žiaci 1 x 350 m okruh, mladší žiaci 1 x 200 m okruh, nádeje A  1 x 100 m okruh, nádeje B  1 x 50 m okruh, Nádeje C  1 x 25 pozdĺž brehu

 

Cyklistika: uzatvorená štátna cesta II. triedy smer Veľké Úľany – Nové Osady, rovina

šprint 4 x 5 km okruh, hobby (open) a starší žiaci 2 x 5 km okruh, mladší žiaci 2 x 3 km okruh, nádeje A 1 x 3 km okruh, nádeje B 1 x 1,5 km okruh, Nádeje C  1 x 0,5 km okruh

 

Beh: štátna cesta II. triedy smer Čierna Voda uzatvorená v jednom jazdnom pruhu, druhý bude pre príjazd a odjazd vozidiel pretekárov, rovina

šprint 5 x 1 km okruh, hobby (open) a starší žiaci 2 x 1 km okruh, mladší žiaci 1 x 1 km okruh, nádeje A 1 x 0,5 km okruh, nádeje B 1 x 0,25 km okruh, nádeje C 1 x 0,12 km

 

Depo: číslované bedničkami, každý pretekár je povinný uložiť svoje veci výhradne na mieste so svojim štartovným  číslom, ktoré mu bolo pridelené na prezentácii

 

Mapky tratí budú zverejnené na webovej stránke www.lawi.sk/triatlon a vyvesené v mieste konania pretekov

 

 

 

Štartovné

Šprint triatlon

€ 35,- prihlásení on-line a zaplatení na účet do 31.05.2020, € 40,- prihlásení on-line s úhradou na mieste

Dorastenci a juniori € 20,- prihlásení on-line a zaplatení na účet do 31.5.2020, € 25,- prihlásení on-line s úhradou na mieste

 

Hobby (open) triatlon

€ 20,- prihlásení on-line a zaplatení na účet do 31.05.2020, € 25,- prihlásení on-line, úhrada na mieste

 

Žiaci a nádeje

€ 10,- prihlásení on-line a zaplatení na účet do 31.05.2020, € 15,- prihlásení on-line, úhrada na mieste

 

Štartovné uhraďte vo výške podľa propozícií, úhrada bezhotovostne prevodom na účet IBAN: SK69 8330 0000 0020 0100 3800, BIC: FIOZSKBAXXX, VS je dátum narodenia v tvare DDMMRRRR. Dôležité! Pri úhrade do poznámky uveďte meno, priezvisko a rok narodenia prihláseného pretekára. Pri neuvedení týchto údajov do poznámky je ťažké identifikovať pretekára a Vaša platba nemusí byť zaregistrovaná. Platby posielajte najneskôr do 31.5.2020 (deň pripísania Vašej úhrady na náš účet). Po tomto termíne je možná úhrada štartovného len v hotovosti pri prezentácii a vo výške podľa propozícií.

Pretekári bez platnej licencie STÚ na mieste uhradia povinný poplatok za jednodňovú licenciu Slovenskej triatlonovej únii.

Uhradené štartovné sa nevracia, po dohode s organizátorom je možné presunúť platbu na iného pretekára v rovnakej kategórii, prípadne presunúť štartovné na nasledujúci ročník pretekov.

Za každého neodhláseného pretekára, ktorý nenastúpi na štart bude potrebné uhradiť manipulačný poplatok € 5,-

Vstup do areálu pretekov AQUArea Čierna Voda je v deň pretekov bezplatný.

UPOZORNENIE! Do areálu nie je z hygienických dôvodov možný vstup domácim zvieratkám (preto, prosím, nechajte svojich domácich miláčikov v bezpečí domova). Ďakujeme za pochopenie.

 

Štartový balíček obsahuje: sadu štartových čísel (číslo na opasok prosíme vrátiť v cieli), účastnícka medaila v cieli pretekov pre všetkých, ktorí dokončia preteky, meranie časov čipovou technológiou,  občerstvenie na trati aj v cieli, teplý obed, darčeky od partnerov pretekov a atraktívne zázemie. Pre pretekárov v kategórii Šprint a Hobby sme pripravili špeciálnu edíciu funkčných LAWI ponožiek. Meranie časov zabezpečuje SunBell s.r.o..

 

Prihlášky

On-line na stránke STÚ do 31.05.2020, po tomto termíne prihlásenie možné len na mieste (výnimočne, po dohode) s povolením hlavného usporiadateľa a bezpečnostného manažéra pretekov.

 

INFORMOVANÝ SÚHLAS ÚČASTNÍKA PRETEKOV

Prihlásením sa na podujatie Veľkoúľanský triatlon – Čierny Brod každý účastník dobrovoľne súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre organizátora (Gabriel Suchý – Lawi Slovensko, IČO: 37185306) v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. (do 24.05.2018), resp. od 25.05.2018 zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., podľa §14 a §19 citovaného Zákona pre potreby hore uvedených pretekov v rozsahu všetkých polí prihláškového formulára (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, národnosť, pohlavie, kategória, klub, e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo) a taktiež súhlasím so zverejnením časti mojich osobných údajov (meno, priezvisko, kategória, mesto/klub, národnosť) v prehľade prihlásených účastníkov na webovej stránke pretekov, v štartovnej a výsledkovej listine zverejnenej v tlačenej forme na nástenke priamo na pretekoch a v elektronickej forme a na webovej stránke pretekov a STÚ. Súhlasím aj so zaslaním informačných e-mailov, týkajúcich sa organizácie uvedených pretekov a súhlasím aj so zverejnením mojich fotografii z pretekov na webovej stránke pretekov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov pre prevádzkovateľa (Gabriel Suchý – Lawi Slovensko, IČO: 37185306). Tento súhlas je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., §14, ods.3) možné kedykoľvek odvolať písomne alebo e-mailom (lawi(zavináč)lawi.sk). Za osoby ku dňu prihlásenia mladšie ako 18 rokov musí tento súhlas potvrdiť zákonný zástupca. Každý prihlásený účastník v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 11 zákona o ochrane osobných údajov dáva organizátorovi pretekov súhlas na vyhotovenie obrazových snímok, fotografií, obrazových a zvukových záznamov, týkajúcich sa jeho osoby alebo jeho prejavov osobnej povahy vyhotovené v súvislosti s pretekmi a na ich použitie, spracovanie a zverejnenie na webových stránkach organizátora a sponzorov pretekov, v propagačných materiáloch organizátora a sponzorov pretekov a to na reklamno-marketingové účely.

Prihlásený účastník tiež vyhlasuje, že uvádza svoje vlastné osobné údaje, alebo údaje osoby, ktorá mu k uvedeniu údajov dala písomný súhlas, alebo osoby, ktorej je zákonným zástupcom. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nevyhnutných technických zmien oproti propozíciám podujatia z dôvodu nepredvídateľných okolností.

 

Prezentácia

Areál športu a relaxu AQUArea Čierna Voda (https://goo.gl/maps/vwFJiw7voKE2)

V piatok v čase 17:00 – 20:00

V deň pretekov - 08:00 – 9:00 pre Šprint triatlon, 9:00 – 11:30 ostatné kategórie

 

Ceny

Medaila pre každého pretekára, ktorý dokončí preteky (všetky kategórie)

Medaily a vecné ceny pre prvých troch pretekárov v každej kategórii (dievčatá/chlapci, muži/ženy)

Medaily a vecné ceny pre prvých troch pretekárov v kategórii Hobby (open) – neregistrovaní v STÚ

Finančné odmeny – umiestnenie v absolútnom poradí  Muži/Ženy:

  1. miesto – 80 €
  2. miesto – 50 €
  3. miesto – 40 €
  4. miesto –  20 €
  5. miesto – 10 € 

 

Časový harmonogram

Piatok: prezentácia v areáli AQUArea Čierna voda 17:00 – 20:00 hod pre všetky kategórie

Sobota:

Šprint triatlon

08:00 – 09:00 Prezentácia – areál AQUArea

09:00 – 09: 40 Otvorené depo pre šprint triatlon

09:45 Poučenie pretekárov pred štartom

10:00 Štart šprint triatlonu muži, ženy, dorastenky, dorastenci, juniorky a juniori

11:00 – 11:30 Odobratie vecí z depa

Vyhlásenie výsledkov dopoludňajších štartov, oceňovanie víťazov po dobehnutí posledného pretekára

 

Nádeje C, nádeje B, nádeje A

Mladší žiaci/mladšie žiačky

Starší žiaci/staršie žiačky

Hobby (open) triatlon

09:00 – 11:30 Prezentácia – areál AQUArea

11:30 – 12:20 Otvorené depo pre Hobby (open) triatlon a starších žiakov a staršie žiačky, mladších

žiakov, mladšie žiačky, nádeje A, nádeje B, nádeje C

12:25 Výklad trate a poučenie pretekárov pred štartom – kategória nádeje C chlapci/dievčatá

12:30 Štart nádeje C chlapci/dievčatá

12:40 Výklad trate a poučenie pretekárov pred štartom – kategória nádeje B chlapci/dievčatá

12:45 Štart nádeje B chlapci/dievčatá

13:00 Výklad trate a poučenie pretekárov pred štartom – kategória nádeje A

13:05 Štart nádeje A chlapci/dievčatá

13:20 Výklad trate a poučenie pretekárov pred štartom – kategória mladší žiaci/mladšie žiačky

13:25 Štart mladší žiaci/mladšie žiačky

14:10 Výklad trate a poučenie pretekárov pred štartom – kategória starší žiaci/staršie žiačky + Hobby (open) triatlon

14:15 Štart starší žiaci/staršie žiačky

15:00 Štart Hobby (open) triatlon (po dobehnuti posledného pretekára z kategórie Starší žiaci)

Odobratie vecí z depa - všetky kategórie so štartom popoludní, po dobehnutí posledného pretekára

 

Vyhlásenie výsledkov, oceňovanie víťazov po dobehnutí posledného pretekára

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nutných technických zmien oproti propozíciám podujatia z dôvodu nepredvídateľných okolností. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií v prípade dohody s technickým delegátom a hlavným rozhodcom.

 

Ak sa pretekár umiestni na stupni víťazov a nezúčastní sa slávnostného vyhodnotenia pretekov, stráca nárok na finančnú, príp. vecnú cenu. Organizátor ani hlavný usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí.

  

Upozornenia

Preteká sa podľa platných pravidiel a Súťažného poriadku STÚ pre rok 2020 a týchto propozícií. Jazda v háku je povolená pre všetky kategórie, platí princíp fair play. Prihlásený účastník sa zúčastňuje pretekov na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť, zaväzuje sa dodržiavať pravidlá cestnej premávky, je si vedomý svojho zdravotného stavu (absolvoval potrebnú lekársku prehliadku) a oboznámil sa s pravidlami STÚ.

Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí.

Je potrebné počítať s uzávierkou príjazdovej cesty od obce Veľké Úľany, ktorá tvorí cyklistickú trať v časoch

10:00 – 11:20 hod. a 12:45 – 14:30 hod., preto odporúčame mať dostatočný časový priestor na príchod na preteky.

Propozície, prihlasovací odkaz, mapy, informácie o triatlone a aktuality nájdete na www.lawi.sk v sekcii triatlon. V prípade otázok volajte 0903 529 475 Andrea Suchá