Triatlon

                         

VEĽKÉ ÚĽANY                                                                     LAWI SLOVENSKO

 

VEĽKOÚĽANSKÝ TRIATLON, 3.ročník

 4. jún 2022

  

Majstrovstvá Slovenska v šprint triatlone
pre kategórie Elita, Juniori/ky, Dorastenci/ky

 

Šprint triatlon (0,75 – 20 – 5 km) – M-SR a Slovenský pohár, I. kategória

Starší žiaci (0,35 – 10 – 2 km) – Maind Slovenský pohár žiakov 2022

Mladší žiaci (0,2 – 6 – 1 km) – Maind Slovenský pohár žiakov 2022

Nádeje A (0,1 – 3 – 0,5 km) – Maind Slovenský pohár žiakov 2022

Nádeje B (0,05 – 1,5 – 0,25 km) – Maind Slovenský pohár žiakov 2022

Nádeje C (0,025 – 0,5 – 0,12 km)

                

Organizátor:                      Lawi Slovensko, Obecný úrad Veľké Úľany, Aquarea Čierna Voda z poverenia Slovenskej triatlonovej únie

 Organizačný výbor:        Ing. František Gőgh – starosta obce Veľké Úľany

                                               Ing. Monika Kobzová – AQUArea Čierna Voda

                                               Lawi Slovensko

 Miesto:                               Areál športu a relaxu AQUArea Čierna Voda

(medzi obcami Veľké Úľany – Nové Osady a Čierna Voda)

 Dátum:                                4. jún 2022

Súťažný výbor:                 Mgr. Gabriel Suchý         – riaditeľ pretekov

Silvia Švecová                   – hlavný rozhodca

Anikó Ozoráková            – technický delegát

Jan Rudolphi, Jaroslav Cisár, Miroslava Ozoráková – rozhodcovia delegovaní STÚ

 

Hlavný usporiadateľ:    Mgr. Gabriel Suchý

Bezp.manažér:                                Mgr. Andrea Suchá

Informácie a kontakt: Mgr. Gabriel Suchý, tel. 0903 529 475, www.lawi.sk, lawi@lawi.sk

 

 

Kategórie a objemy

Šprint triatlon (0,75 – 20 – 5 km):

Muži elita (absol. por.) 2002 a starší                                    Ženy elita (absol. por.) 2002 a staršie

AGm 20-29     2002 - 1993                                        AGž 20-29       2002 - 1993
AGm 30-34     1992 - 1988                                        AGž 30-39       1992 - 1983
AGm 35-39     1987 - 1983                                        AGž 40-49       1982 - 1973
AGm 40-44     1982 - 1978                                        AGž 50-59       1972 - 1963
AGm 45-49     1977 – 1973                                       AGž 60+          1962 a staršie
AGm 50-54     1972 - 1968
AGm 55-59     1967 - 1963
AGm 60+         1962 a starší

Dorastenci      2005 - 2006                                            

Juniori                         2003 - 2004                                             

Nádeje C         2015 a mladší                            

Nádeje B         2013 - 2014                                
Nádeje A         2011 - 20120                               
Mladší žiaci    2009 - 2010                                     

Starší žiaci      2007 - 2008                                           

 

Trate

 Plávanie:   štrkové jazero AQUArea

šprint 2 x 375 m okruh (resp. 1 x 750 m okruh), starší žiaci 1 x 350 m okruh, mladší žiaci 1 x 200 m okruh, nádeje A  1 x 100 m okruh, nádeje B  1 x 50 m okruh, Nádeje C  1 x 25 pozdĺž brehu

Cyklistika:  uzatvorená štátna cesta II. triedy smer Veľké Úľany – Nové Osady, rovina - šprint 4 x 5 km okruh, starší žiaci 2 x 5 km okruh, mladší žiaci 2 x 3 km okruh, nádeje A 1 x 3 km okruh, nádeje B 1 x 1,5 km okruh, Nádeje C  1 x 0,5 km okruh

Beh:             štátna cesta II. triedy smer Čierna Voda uzatvorená v jednom jazdnom pruhu, druhý bude pre príjazd a odjazd vozidiel pretekárov, rovina - šprint 5 x 1 km okruh, starší žiaci 2 x 1 km okruh, mladší žiaci 1 x 1 km okruh, nádeje A 1 x 0,5 km okruh, nádeje B 1 x 0,25 km okruh, nádeje C 1 x 0,12 km

Depo:          číslované debničkami, každý pretekár je povinný uložiť svoje veci výhradne na mieste so svojim štartovným  číslom, ktoré mu bolo pridelené na prezentácii

 

Mapky tratí budú zverejnené na webovej stránke www.lawi.sk/triatlon a vyvesené v mieste konania  pretekov

 

Štartovné

Šprint triatlon

€ 40,- prihlásení on-line a zaplatení na účet do 30.04.2022

€ 50,- prihlásení on-line a zaplatení na účet do 31.5.2022

 

Dorastenci a juniori

€ 30,- prihlásení on-line a zaplatení na účet do 30.04.2022

€ 40,- prihlásení on-line a zaplatení na účet do 31.5.2022

 

Žiaci a nádeje

€ 10,- prihlásení on-line a zaplatení na účet do 30.04.2022

€ 15,- prihlásení on-line a zaplatení na účet do 31.5.2022

 

Štartovné uhraďte vo výške podľa propozícií, úhrada bezhotovostne prevodom na účet IBAN: SK69 8330 0000 0020 0100 3800, BIC: FIOZSKBAXXX, VS je dátum narodenia v tvare DDMMRRRR. Dôležité! Pri úhrade do poznámky uveďte meno, priezvisko a rok narodenia prihláseného pretekára. Pri neuvedení týchto údajov do poznámky je ťažké identifikovať pretekára a Vaša platba nemusí byť zaregistrovaná. Platby posielajte do 31.5.2022 (deň pripísania Vašej úhrady na náš účet).

Pretekári bez platnej licencie STÚ na mieste uhradia povinný poplatok za jednodňovú licenciu Slovenskej triatlonovej únii.

Uhradené štartovné sa nevracia, po dohode s organizátorom je možné presunúť uhradené štartovné na nasledujúci ročník pretekov, prípadne presunúť platbu na iného pretekára v rovnakej kategórii (do 30.4.2022, resp. s doplatkom, ak zmena nastane po 1.5.2022, najneskôr však do 31.5.).

 

 

!UPOZORNENIE! Do areálu nie je z hygienických dôvodov možný vstup domácim zvieratkám (preto, prosím, nechajte svojich domácich miláčikov v bezpečí domova). Ďakujeme za pochopenie.

Štartový balíček obsahuje: sadu štartových čísel, účastnícka medaila v cieli pretekov pre všetkých, ktorí dokončia preteky, meranie časov čipovou technológiou,  občerstvenie na trati aj v cieli, darčeky od partnerov pretekov a atraktívne zázemie.

Pretekári v kategórii Šprint okrem toho dostanú v štartovom balíčku funkčné LAWI ponožky, originálnu plaveckú čiapku, teplý obed.

Meranie časov zabezpečuje SunBell s.r.o..

 

Prihlášky

On-line na stránke STÚ do 31.05.2022, resp. do naplnenia kapacity (pre šprint kategórie 2x 100, pre žiacke a detské kategórie 110).

Dôležité! Limity do prvej vlny štartu – elitná kategória, z dôvodu bezpečnosti.

Prihlasovanie sa do prvej vlny štartu (kategórie elita + J +D) je podmienené dosiahnutím celkového času  do 1:10,00 v minulosti (v prihláške prosíme o uvedenie celkového času, za ktorý je športovec schopný dokončiť triatlon, v prihláške uvedený ako „čas plávania“). Pri vytváraní štartovej listiny kategórie elite bude organizátor prihliadať na aktuálny ranking pretekárov v SP.

Limity pre pretekárov v elitnej kategórii sú: plávanie do 15 min./750 m, cyklistika do 35 min./20 km. Po 50. minúte od štartu pretekárovi, ktorý  bude v 50-tej minúte pretekov ešte na cyklistickej časti, nebude umožnené pokračovať do bežeckej časti a bude stiahnutý z pretekov.

Organizátor si vyhradzuje právo presunúť pretekára do inej štartovej vlny z dôvodu zachovania bezpečnosti pretekárov.

 

INFORMOVANÝ SÚHLAS ÚČASTNÍKA PRETEKOV

Prihlásením sa na podujatie Veľkoúľanský triatlon Brod každý účastník dobrovoľne súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre organizátora (Gabriel Suchý – Lawi Slovensko, IČO: 37185306) v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. (do 24.05.2018), resp. od 25.05.2018 zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., podľa §14 a §19 citovaného Zákona pre potreby hore uvedených pretekov v rozsahu všetkých polí prihláškového formulára (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, národnosť, pohlavie, kategória, klub, e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo) a taktiež súhlasí so zverejnením časti svojich osobných údajov (meno, priezvisko, kategória, mesto/klub, národnosť) v prehľade prihlásených účastníkov na webovej stránke pretekov, v štartovnej a výsledkovej listine zverejnenej v tlačenej forme na nástenke priamo na pretekoch a v elektronickej forme a na webovej stránke pretekov a STÚ. Prihlásený pretekár súhlasí aj so zaslaním informačných e-mailov, týkajúcich sa organizácie uvedených pretekov a súhlasí aj so zverejnením fotografií svojej osoby z pretekov na webovej stránke pretekov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov pre prevádzkovateľa (Gabriel Suchý – Lawi Slovensko, IČO: 37185306). Tento súhlas je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., §14, ods.3) možné kedykoľvek odvolať písomne alebo e-mailom (lawi(zavináč)lawi.sk). Za osoby ku dňu prihlásenia mladšie ako 18 rokov musí tento súhlas potvrdiť zákonný zástupca. Každý prihlásený účastník v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 11 zákona o ochrane osobných údajov dáva organizátorovi pretekov súhlas na vyhotovenie obrazových snímok, fotografií, obrazových a zvukových záznamov, týkajúcich sa jeho osoby alebo jeho prejavov osobnej povahy vyhotovené v súvislosti s pretekmi a na ich použitie, spracovanie a zverejnenie na webových stránkach organizátora a sponzorov pretekov, v propagačných materiáloch organizátora a sponzorov pretekov a to na reklamno-marketingové účely.

Prihlásený účastník tiež vyhlasuje, že uvádza svoje vlastné osobné údaje, alebo údaje osoby, ktorá mu k uvedeniu údajov dala písomný súhlas, alebo osoby, ktorej je zákonným zástupcom. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nevyhnutných technických zmien oproti propozíciám podujatia z dôvodu nepredvídateľných okolností.

 

Prezentácia

Areál športu a relaxu AQUArea Čierna Voda (https://goo.gl/maps/vwFJiw7voKE2)

V piatok v čase 17:00 – 20:00

V deň pretekov - 07:00 – 8:10 pre 1. štart šprint triatlonu, 7:00-10:30 pre 2. štart, 13:00 - 14:30 ostatné kategórie  

 

Ceny

Medaila pre každého pretekára, ktorý dokončí preteky (všetky kategórie)

Medaily a vecné ceny pre prvých troch pretekárov v každej kategórii (dievčatá/chlapci, muži/ženy)

Finančné odmeny – umiestnenie v absolútnom poradí  Muži/Ženy:

  1. miesto – 280 €
  2. miesto – 200 €
  3. miesto – 150 €
  4. miesto – 100 €
  5. miesto –  70 € 

 

Časový harmonogram

Piatok: prezentácia všetkých kategórií v areáli AQUArea Čierna voda 17:00 – 20:00 hod

 

Sobota:

Šprint triatlon

07:00 – 08:10     Prezentácia pre 1. štart

07:00 – 10:30     Prezentácia pre 2. štart – dorastenky, juniorky, všetky ženské kategórie, muži

08:10 – 08: 40    Ukladanie vecí do depa pre 1. štart – len dorastenci, juniori, elita muži

08:50                     Výklad trate a poučenie pretekárov pred 1. štartom

09:00                     1. štart šprint triatlonu – dorastenci, juniori, elita muži

10:10 – 10:30     Vyberanie vecí z depa – pretekári z 1. štartu

10:30 – 11:00     Ukladanie vecí do depa pre 2. štart dorastenky, juniorky, všetky ženské kategórie, muži

11:00                     Výklad trate a poučenie pretekárov pred 2. štartom

11:10                     Štart kategórie dorastenky, juniorky, všetky ženské kategórie

11:15                     Štart všetkých mužských kategórií

13:00                     Vyberanie vecí z depa – pretekári z 2. štartu

13:15                     Vyhlásenie výsledkov v Šprint triatlone

 

 

Nádeje C, nádeje B, nádeje A

Mladší žiaci/mladšie žiačky

Starší žiaci/staršie žiačky

13:00 – 14:30     Prezentácia pre všetky kategórie žiakov a nádejí

14:30 – 15:00     Ukladanie vecí do depa pre všetky kategórie žiakov a nádejí

15:00                     Výklad trate a poučenie pretekárov pred štartom – kategória nádeje C chlapci/dievčatá

15:05                     Štart nádeje C chlapci/dievčatá

15:20                     Výklad trate a poučenie pretekárov pred štartom – kategória nádeje B chlapci/dievčatá

15:25                     Štart nádeje B chlapci/dievčatá

15:45                     Výklad trate a poučenie pretekárov pred štartom – kategória nádeje A

15:50                     Štart nádeje A chlapci/dievčatá

16:10                     Výklad trate a poučenie pretekárov pred štartom – kategória mladší žiaci/mladšie žiačky

16:15                     Štart mladší žiaci

16:20                     Štart mladšie žiačky

16:55                     Výklad trate a poučenie pretekárov pred štartom – kategória starší žiaci/staršie žiačky

17:00                     Štart starší žiaci

17:05                     Štart staršie žiačky

18:00                     Vyberanie vecí z depa - všetky kategórie so štartom popoludní

18:05                     Vyhlásenie výsledkov všetkých kategórií so štartom popoludní

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nutných technických zmien oproti propozíciám podujatia z dôvodu nepredvídateľných okolností. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií v prípade dohody s technickým delegátom a hlavným rozhodcom.

  

Ak sa pretekár umiestni na stupni víťazov a nezúčastní sa slávnostného vyhodnotenia pretekov, stráca nárok na finančnú, príp. vecnú cenu. Organizátor ani hlavný usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí.

 

Upozornenia

Preteká sa podľa platných pravidiel a Súťažného poriadku STÚ pre rok 2022 a týchto propozícií. Jazda v háku je povolená pre všetky kategórie, platí princíp fair play.

Prihlásený účastník sa zúčastňuje pretekov na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť, zaväzuje sa dodržiavať pravidlá cestnej premávky, je si vedomý svojho zdravotného stavu (absolvoval potrebnú lekársku prehliadku) a oboznámil sa s pravidlami STÚ.

Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí.

 

Je potrebné počítať s úplnou uzávierkou príjazdovej cesty od obce Veľké Úľany, ktorá tvorí cyklistickú trať v časoch 9:00 – 9:50 hod., 11:10 – 12:00 a 15:05 – 18:00 hod., preto odporúčame naplánovať si príchod do zázemia pretekov s dostatočnou časovou rezervou.

Prihláška: https://triathlon.services.maind.sk/ords/f?p=101:18